Bc. Alena Weberová

Nejvyšší dosažené vzdělání:
VŠ – speciální pedagogika, Bc.

Pracovní profil:

16 let zkušeností v oblasti komplexní péče o rodinu

 • oblasti práce s klienty – vztahy mezi partnery, vztahy s dětmi a prarodiči, mediace, krizové intervence, před, při a po-rozvodová situace rodin, práce s týranými a zneužívanými dětmi a ženami, asistované styky rodičů s dětmi, dávky zdravotně postiženým, dávky státní sociální podpory, řešení situace úmrtní v rodině – rodiče dítěte, partnera, lidé v sociální krizi, sanace rodin
 • cílové skupiny – děti a dospělí zdravotně postižení (zrakově, tělesně, mentálně, sluchově a kombinované postižení), senioři, senioři se syndromem demence, klienti s autismem, děti se speciálně vzdělávacími potřebami, rodiny těchto klientů
 • pracovní zkušenosti jsou získány z týmové spolupráce ve školských, vzdělávacích  a sociálních organizací na pozicích – asistent pedagoga, pedagog, pracovník přímé péče, sociální pracovník, koordinátor sociálních služeb, vedoucí vzdělávacího střediska, lektor, nezávislý konzultant, poradce v oblasti podpory rodin.

Osvědčení a kurzy:

 • Diagnostika dětí s poruchou autistického spektra – r. 2011
 • Diagnostika dyslexie v předškolním věku – r. 2011
 • Akreditovaná vzdělávací organizace a lektor MPSV – r. 2010
 • Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí – r. 2010
 • Teze zákona o sociálních službách – r. 2010
 • Reedukace spec. poruch učení – r. 2010
 • Metoda dobrého startu – r. 2010
 • Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní – r. 2009
 • Hypo – prevence specifických poruch učení – r. 2009
 • Alternativní komunikace – r. 2009
 • Facilitace – 2009
 • Evropský poradce (projektový manažer) 1. Stupeň – r. 2008
 • Mediace – alternativní způsob řešení konfliktů – r. 2008
 • Lektorské a prezentační dovednosti – r. 2008
 • Bazální stimulace – r. 2006
 • Obchodní dovednosti – r. 2006
 • Prezentační dovednosti – r. 2006
 • Krizová intervence – r. 2001