Realizované projekty ESF

 

„Vzděláváním zaměstnanců pobytové služby ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb“,

registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/A7.00173

V projektu vzdělávání zaměstnanců domova pro seniory bylo celkem vystaveno úspěšným účastníků 506 osvědčení.

 

„Vzdělávání v problematice péče a výchovy dětí a mládeže“

registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/B4.00005

V projektu vzdělávání Karlovarského kraje bylo celkem vystaveno úspěšným účastníkům 251 osvědčení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zvyšování kvality poskytované péče vzděláváním zaměstnanců Domu pro seniory Uničov, s.r.o.“,

registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/A7.00099

 

 

V projektu vzdělávání zaměstnanců domova pro seniory bylo celkem vystaveno úspěšným účastníkům 95 osvědčení.