Kurzy pro pěstouny

Výchova dětí podle hvězd

 • úvod do rozboru astrologie
 • rozbor znamení
 • potřeby a možnosti jednotlivých znamení
 • zdravotní a psychický stav jednotlivých znamení

 

Máme školáka, nástup do školy

 • organizace času dítěte a rodiny, stres
 • zvládání nástupu do školy
 • co nás čeká
 • rizika, šikana

 

Onemocnění z hlediska psychosomatiky (vliv vztahů na zdraví dítěte a dospělého)

 • co je to psychosomatika
 • vývojová období dítěte a celé rodiny
 • riziková období pro vznik jednotlivých nemocí
 • častá dětská onemocnění a psychosomatický pohled na ně : bolesti břicha u dětí bez zjevné patologie, průjmová onemocnění, dermatitidy, hyperaktivita, poruchy učení a chování, chorobná lhavost a sklon ke krádežím, tiky, časté angíny, snížená obranyschopnost a další podle zájmu posluchačů
 • modelové případy: řešení jednotlivých situací z praxe

 

Hyperaktivní dítě

 • vymezení pojmu, definice, symptomy
 • výchova v rodině
 • využití terapií při reedukaci osob s ADHD
 • diskuze, shrnutí, závěr

 

Onemocnění z hlediska psychosomatiky (vliv vztahů na zdraví dítěte a dospělého)

 • vývojová období dítěte a celé rodiny
 • riziková období pro vznik jednotlivých nemocí
 • častá dětská onemocnění a psychosomatický pohled na ně
 • modelové případy: řešení jednotlivých situací z praxe, závěr

 

Zdravý vývoj dítěte

 • Vývojové etapy dítěte
 • Typické zvláštnosti v různých obdobích dítěte
 • Potřeby a možnosti dítěte v jednotlivých etapách