Sanace rodin

V rámci těchto služeb poskytujeme:
Ambulantní a terénní práce s rodinami – podpora při řešení těžkých životních situací
• ve spolupráci s Orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) pracujeme s rodinami nacházejícími se v nepříznivé sociální situaci
• rodinám nabízíme sociální i právní poradenství, poradenství v oblasti péče o dítě a nácvik speciálních dovedností

Tato služba pro rodiny je podpořena „Ministerstvem práce a sociálních věcí“ v rámci našeho projektu „Dítě, rodina, společnost“.

Služba je poskytována zdarma.