Sociální činnost

Náprava specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) a specifických poruch chování (ADHD (LMD)); využíváme tradiční, osvědčené reedukační metody, ale i nově ověřované formy a přístupy

Konzultační činnost (tzn. pomoc při snadnější orientaci v psychických problémech, u dětí při problémech s učením, ve  školním kolektivu, s kamarády …, vysvětlení vzniku a možného dalšího vývoje nemoci, vysvětlení  postupů a ukázky práce s dítětem s poruchou učení, chování atd. a podpora při zvládání různých životních obtíží)